Onze filosofie & doelstellingen

Zo zien wij de toekomst van duurzaam reizen

Wij proberen onze reizen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Lees hier meer over het duurzame kader waarin wij rondreizen op maat maken en wat onze toekomstplannen zijn.

Onze filosofie

Wij proberen onze reizen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Dit is sneller geschreven dan gedaan. Om misverstanden te voorkomen beschrijven wij hier het duurzame kader waarin wij onze reizen organiseren.

We blijven een reisorganisatie die reizen organiseert naar bestemmingen buiten Europa. Dat betekent dat wij – ook in de toekomst – gebruik blijven maken van internationale vluchten. Wel proberen we negatieve effecten hiervan zo veel mogelijk te beperken door rechtstreekse vluchten te stimuleren, 125% van je CO2 uitstoot te compenseren en het reizen ter plekke zo verantwoord mogelijk te organiseren.

Daarnaast willen we gezonde winst blijven maken. Zonder winst kunnen we niet bestaan. Dit betekent dat we regelmatig afwegingen moeten maken tussen maatregelen om duurzamer te reizen enerzijds en klantgerichte, commerciële overwegingen anderzijds. Dit soort afwegingen maken wij elke dag en willen wij transparant met jullie delen.

Wij willen de meest duurzame reisorganisatie worden van Europa (of de wereld). Vanzelfsprekend hebben we in dat streven nog een weg te gaan. Op korte termijn zullen we een aantal stappen zetten om dit doel te bereiken. Voor de een zijn die stappen te klein, voor de ander te groot. Dat is niet te vermijden. Maar binnen de wereld zoals we die kennen zullen dit ferme stappen zijn.

We zijn benieuwe wat jij hiervan vindt en ontvangen graag je reactie. Graag krijgen we ook graag je ideeën.

Verantwoorde doelstellingen

YourWay2GO is onderdeel van Adventure Specialists B.V. Hieronder vallen ook de merken Koning Aap en Shoestring. Transparantie van organisatie is een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder hebben we onze duurzame speerpunten voor je op een rijtje gezet. Wat doen we nu en waar willen we in de toekomst naar toe?

Samen met onze reizigers en lokale agentschappen zijn we al een heel eind op weg. Omdat alles altijd beter kan, hebben we voor onszelf de lat nog iets hoger gelegd. De doelstellingen van YourWay2GO hebben we onderverdeeld in twee speerpunten: het verminderen van de negatieve klimaatimpact en het vergroten van de positieve lokale impact.

Minimale klimaat impact

Verlaging gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger

Je reist CO2-positief – wij compenseren meer dan de volledige CO2-uitstoot van je reis. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. We willen ook de gemiddelde uitstoot per reiziger verminderen.

 • Ons doel is om deze uitstoot in 2021 terug te dringen met 10% per reiziger en met 20% per reiziger aan het eind van 2022 t.o.v. 2019.

Promoten van directe vluchten

Een rechtstreekse vlucht heeft een beduidend lagere uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom willen we onze reizigers actief stimuleren om voor een rechtstreekse vlucht kiezen.

 • In 2022 willen we bereiken dat 20% van onze reizigers kiest voor een rechtstreekse vlucht. Voor 2023 streven we naar 30%.

Infodagen klimaatneutraal uitvoeren

Naast stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, willen we onze informatiedagen klimaatneutraal gaan organiseren.

 • Vanaf 2022 zullen we al onze informatiedagen 100% klimaatneutraal organiseren.

Kantoor CO2-positief maken

Naast stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het belangrijk dat ons kantoor CO2-positief wordt.

 • In 2021 zullen we 125% van onze CO2-uitstoot compenseren.

Je reist ter plaatse zoveel mogelijk over land

Niet alleen de internationale vluchten leveren veel vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Terwijl er vaak goede alternatieven voorhanden zijn, zoals de trein en bus.

 • We willen het aantal binnenlandse vluchten op onze reizen in 2021 met 30% verminderen en eind 2022 met 40%. Bij de binnenlandse vluchten die we nog blijven aanbieden zullen we uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Reizigers overtuigen om met de trein naar de luchthaven te gaan

De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein.

 • Onze ambitie is dat in 2022 minimaal 70% van onze reizigers ervoor kiest om met de trein naar de luchthaven te reizen (i.p.v. met de auto).

Maximale positieve impact

Wereldwijd steunen wij een aantal projecten met een financiële bijdrage

Wij kiezen ervoor om een flink aantal lokale projecten te steunen. Wij werken hiervoor samen met onze lokale partners. Ook onze reizigers kunnen deze projecten steunen.

 • Wij streven ernaar om de donaties voor onze lokale projecten samen met onze reizigers in 2021 te verdubbelen en in 2022 te verviervoudigen.

Meer aandacht voor deze goede doelen

Op onze website willen we meer aandacht geven aan onze lokale projecten. Zo krijgen onze reizigers hier een beter beeld van en verwachten we meer steun te kunnen geven.

 • In 2021 zal meer aandacht worden besteed aan deze projecten. In 2022 willen we jaarlijkse uitgebreide updates geven aan de reizigers die donaties hebben gedaan.

Excursies met een duurzaam karakter

Door lokale excursies aan te bieden kan de plaatselijke bevolking profiteren van het bezoek van onze reizigers. Op deze manier komt het geld terecht bij hen die dit ook verdienen.

 • In 2021 bieden we in elke reis minimaal twee optionele excursies of suggesties aan, zodat je zelf ter plaatse je reis kan verduurzamen en je voetafdruk kan verkleinen.

Samenwerken met Travelife gecertificeerde agentschappen

Al vele jaren zijn wij duurzaam gecertificeerd via Travelife. Ter plaatse willen we in de toekomst alleen samenwerken met partners die dezelfde normen en waarden hanteren. De beste garantie hiervoor is als zij ook gecertificeerd zijn.

 • Op dit moment heeft 28% van onze lokale partners een duurzaamheidscertificaat. We willen dit percentage in 2022 verhogen naar 40%. Aan het einde van 2023 moeten al onze agentschappen gecertificeerd zijn.

Excursies met direct contact met dieren verbieden

Dierenwelzijn is onlosmakelijk verbonden met ons beleid. Reizen en dierenleed gaan immers niet samen. Daarom zijn wij gestopt met een groot aantal excursies die dierenleed veroorzaken. Denk hierbij aan ritjes op olifanten of zwemmen met dolfijnen.

 • In 2021 zullen we geen excursies meer aanbieden waarbij direct contact met dieren mogelijk is. Het wassen van olifanten is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk.

Ontwikkelen van een Impact Score

Op dit moment meten wij nog niet hoeveel geld van onze reizen terechtkomt bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap (slaapplaatsen, restaurants en transport). Daarom ontwikkelen we een Impact Score waarmee we inzicht krijgen in welk deel van de betalingen uiteindelijk plaatselijk terechtkomt.

 • In 2021 willen we voor al onze reizen de Impact Score berekend hebben.

Enkel overnachten in kleinschalige, lokale accommodaties

Onze reizigers slapen vaak in sfeervolle, kleinschalige hotels of guesthouses. Op deze manier komen veel van onze uitgaven terecht in de lokale economie.

 • Het is onze ambitie om met behulp van onze lokale agentschappen in 2021 onze accommodaties onder de loep te nemen. In 2022 overnachten we tijdens onze reizen alleen nog in kleinschalige hotels/accommodaties die in lokale handen zijn. Hotels van (internationale) hotelketens zullen we dan niet meer gebruiken.

Verminderen van het plasticverbruik op reis

Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. We streven ernaar dat onze reizigers in 2022 geen wegwerpplastic waterfles en plastic tasjes meer gebruiken tijdens hun reizen.

 • Dit willen we bereiken door in 20201alle reizigers actief van tips te voor zien en door samen te werken met onze reisbegeleiders/gidsen en lokale partners.